Spring naar inhoud

Over mij

Professionele begeleiding

Ik bied professionele coaching, intervisie en training aan groepen en individuen. Van oudsher ben ik geïnteresseerd in communicatie, de menselijke psyche, persoonlijke ontwikkeling, groepsdynamica en interactie tussen mensen.

Die interesse is geprofessionaliseerd en heeft vorm gekregen in een eigen praktijk waar ik in 2016 mee ben begonnen. Dankzij mijn brede interesse en bijbehorende omwegen heb ik mij inmiddels ontwikkeld tot een breed inzetbare coach, met bijzonder interesse in het stabiliseren van coachees na heftige en ingrijpende gebeurtenissen. Mijn opleiding tot psychotraumatologie rond ik dit jaar (2023) af en maakt dat ik er een heel scala aan instrumenten bij heb.

Mijn interesse in het vak begon toen in 2003 zelf therapie volgde en kennis maakte met de Transactionele analyse. Een methode die voor mij opviel door de herkenbaarheid ‘Oh, zit dat zo!’, en begrijpelijkheid ‘Daarom doe ik dat dus!’. Hierin heb ik mijn training als basiscoach gevolgd en nog regelmatig grijp ik in mijn werk terug op de begrippen en modellen uit de TA.

Als docent bij Communicatie- en Informatiewetenschap heb ik mij nader verdiept in hoe mensen met elkaar communiceren. Ook mijn verleden als Theaterwetenschapper heeft mij veel geleerd over hoe mensen (niet) op elkaar reageren. Mijn kennis van Geweldloos communiceren biedt concrete handvatten om de communicatie met anderen te verbeteren en is in zowel je persoonlijke als werkrelaties toepasbaar.

De oogbewegingstechniek IEMT gebruik ik vanwege de brede inzetbaarheid en de snelle effecten op gedrag en emotie. Deze is echter niet bij iedereen of op ieder probleem effectief.

Tot slot heb ik in het kader van Levensloopbegeleiding vele, uiteenlopende training gevolgd bij Vanuit Autisme Bekeken die zowel voor neurodiverse als neurotypische personen toepasbaar zijn.

De combinatie van theorieën en eigen ervaringen biedt mij een brede deskundigheid en daarmee ook een breed scala aan mogelijkheden tot bewuste en onbewuste verandering bij jouw patronen. Daarnaast heb ik als hoogbegaafd persoon een scherpe intuïtie en een analytische geest, dat zorgt ervoor dat ik snel en effectief met je kan werken. Ik ga daarbij uit van gelijkwaardigheid. Ik beheers de coachingstechnieken en jij hebt de capaciteit om naar jezelf te kijken.

En verder...

Ik heb altijd een brede interesse gehad en ben een generalist. Dit komt tot uiting in mijn diversiteit aan werkzaamheden. Naast het werk voor mijn coachingpraktijk geef en ontwikkel ik voor KEES cultuurvrijwilligers

trainingen aan vrijwilligers over gastvrijheid, weerbaarheid en omgaan met agressie. Aan hun coordinatoren geef ik de Impact-training over leiderschap, gesprekstechnieken, omgaan met conflicten, communiceren/luisteren en groepsdynamica. Ik begeleid ook online intervisiebijeenkomsten voor vrijwilligerscoördinatoren.

Voor Vanuit Autisme Bekeken ben ik sinds 2019 werkzaam als levensloopbegeleider voor een (geweldig leuk) meisje met niet-sprekend autisme. In 2023 ben ik daar ook begonnen als trainer voor Autisme Ambassadeurs.

Mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling

Na mijn studie Theater- Film- en Televisiewetenschappen heb ik eerst als docent bij TFT-wetenschappen en Communicatie- en informatiewetenschappen gewerkt en daarna als adviseur/coördinator in de cultuursector. In 2013 ben ik begonnen met mijn opleidingstraject tot coach/counselor. Een periode met veel externe en interne veranderingen.

Naast brede theoretische kennis heb ik persoonlijke ervaring met de verwerking van jeugdtrauma/PTSS, een narcistische ouder, hartzeer en ongezonde relaties, overspannen/burn out, depressie, (doods)angst, rouw & verlies, onware overtuigingen (schuld & schaamte) en (jong) in de overgang zijn. Een proces dat me veel heeft opgeleverd en waar ik evengoed nog steeds wel eens struikel (en weer opsta).

Coachingspraktijk

Kat assistent

Sinds 2016 heb ik mijn praktijk-aan-huis. Mijn kat Noura schuift regelmatig aan en verdient daarmee de titel assistent-coach. De combinatie van opleidingen en persoonlijke ervaring maakt me tot een gedegen en empathisch coach die zich onbevooroordeeld voor jou openstelt. Jij bent OK!

Opleidingen, trainingen en masterclasses

Momenteel:

 • Psycho-Traumatologie. Traumacompany (start okt '21 t/m juni '23)
 • Diverse trainingen en intervisie over ASS (autisme spectrum stoornis). VAB.

Afgerond:

 • Advanced IEMT practitioner (IEMT). Anne ten Brinke
 • Uitstelgedrag. TA Eemland/TA Den Haag.
 • Levensscript. TA Eemland/TA Den Haag.
 • Omgaan met Ethische dilemma’s. TA Eemland/TA Den Haag.
 •  Integral eye movement therapy (IEMT). Anne ten Brinke.
 • Persoonlijkheidsaanpassingen. TA Eemland/TA Den Haag
 • Growing up again. TA Eemland/TA Den Haag
 • Intimiteit. TA Eemland/TA Den Haag
 • Coachen van doeners. TA Eemland/TA Den Haag
 • Rouw & Verlies. TA Eemland/TA Den Haag
 • Personality Adaptations. Ganna Golovan, TA Eemland.
 • Geweldloos communiceren, Basis-, verdiepings- en vervolgcursus. Sofie Bakker, In verbinding
 • Masterclasses Certified Transactional Analist (CTA). Instituut Van der Heijden.
  Thema’s o.m.: (vroegkinderlijk) trauma, script, dramadriehoek, racketgevoelens, schaamte en schuld, opstellingen, seksualiteit, miskenning, werken met overtuigingen, reparenting, dissociatie, symbiose, groepsprocessen, coachtechnieken.
 • Basisopleiding coaching Transactionele Analyse (BTA). Instituut van der Heijden.
 • Kennismakingscursus Tantra. Ervaar Tantra.
 • Resultaatgericht beïnvloeden in gespreksvoering, Zenith.
 • Constructief vergaderen. Schouten & Nelissen.
 • Traject Innovatie in de praktijk. Seba cultuurmanagement.
 • Basiskwalificatie Onderwijs. IVLOS
 • Theater-, Film- en Televisiewetenschappen. Universiteit Utrecht.

Ik sta ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse en beschik over mijn basiskwalificatie TA. (NVTA)
Ik sta eveneens ingeschreven bij de International IEMT Association als Advanced Iemt Practitioner (IEMT association)

Ik volg maandelijks masterclasses, trainingen en heb intervisie en supervisie met collega's. Ik heb momenteel circa 700 uur opleiding en 2000 uur cliëntervaring (maart 2023). Voor al mijn opleidingen, m.u.v. VAB, heb ik certificaten/diploma’s.