Spring naar inhoud

Over mij

Professionele begeleiding

Ik bied professionele coaching, intervisie en training aan groepen en individuen. Van oudsher ben ik geïnteresseerd in communicatie, de menselijke psyche, persoonlijke ontwikkeling, groepsdynamica en interactie tussen mensen.

In 2003 maakte ik kennis met de Transactionele analyse. Een methode die voor mij opviel door de herkenbaarheid ‘Oh, zit dat zo!’, en begrijpelijkheid ‘Daarom doe ik dat dus!’. Daarom vormt TA een belangrijke basis voor mijn coaching en in trainingen.

Als docent bij Communicatie- en Informatiewetenschap heb ik mij nader verdiept in hoe mensen met elkaar communiceren. Ook mijn verleden als Theaterwetenschapper heeft mij veel geleerd over hoe mensen (niet) op elkaar reageren. In de coaching maak ik onder meer gebruik van Geweldloos communiceren. Dit biedt concrete handvatten om de communicatie met anderen te verbeteren en is in zowel je persoonlijke als werkrelaties toepasbaar.

De oogbewegingstechniek IEMT gebruik ik vanwege de brede inzetbaarheid en de snelle effecten op gedrag en emotie. De combinatie met TA biedt een breed scala aan mogelijkheden tot bewuste en onbewuste verandering.

Mijn werkwijze is voor iedereen bruikbaar, begrijpelijk en effectief. De combinatie van technieken, persoonlijke ervaring en mijn analytische geest zorgt ervoor dat ik snel en effectief met je kan werken. Ik ga daarbij uit van gelijkwaardigheid. Ik beheers de coachingstechnieken en jij hebt de capaciteit om naar jezelf te kijken.

En verder...

Ik heb altijd een brede interesse gehad en ben een generalist. Dit komt tot uiting in mijn diversiteit aan werkzaamheden. Naast het werk voor mijn coachingpraktijk geef en ontwikkel ik voor KEES cultuurvrijwilligers

trainingen over gastvrijheid, anti-agressie, omgaan met conflicten, communiceren/luisteren, groepsdynamica en leiderschap. En ik begeleid intervisiebijeenkomsten voor vrijwilligerscoördinatoren. Van tijd tot tijd word ik nog ingehuurd als adviseur/coordinator voor de cultuursector (oude liefde roest immers niet).

Daarnaast ben ik vanuit de onderzoekspilot van de VAB werkzaam als levensloopbegeleider voor een (geweldig leuk) kind met ASS (autisme spectrum stoornis). Daar word ik door VAB ook nog uitgebreid in getraind.

Mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling

Na mijn studie Theater- Film- en Televisiewetenschappen heb ik eerst als docent bij TFT-wetenschappen en Communicatie- en informatiewetenschappen gewerkt en daarna als adviseur/coördinator in de cultuursector. In 2013 ben ik begonnen met mijn opleidingstraject tot coach/counselor. Een periode met veel externe en interne veranderingen.

Naast brede theoretische kennis heb ik persoonlijke ervaring met de verwerking van jeugdtrauma/PTSS, een narcistische ouder, hartzeer en ongezonde relaties, overspannen/burn out, depressie, (doods)angst, rouw & verlies, onware overtuigingen (schuld & schaamte) en (jong) in de overgang zijn. Een proces dat me veel heeft opgeleverd en waar ik evengoed nog steeds wel eens struikel (en weer opsta).

Coachingspraktijk

Kat assistent

Sinds 2016 heb ik mijn praktijk-aan-huis. Mijn kat Noura schuift regelmatig aan en verdient daarmee de titel assistent-coach. De combinatie van opleidingen en persoonlijke ervaring maakt me tot een gedegen en empathisch coach die zich onbevooroordeeld voor jou openstelt. Jij bent OK!

Opleidingen, trainingen en masterclasses

Momenteel:

 • Psycho-Traumatologie. Traumacompany (start okt '21 t/m juni '23)
 • Diverse trainingen en intervisie over ASS (autisme spectrum stoornis). VAB.

Afgerond:

 • Advanced IEMT practitioner (IEMT). Anne ten Brinke
 • Uitstelgedrag. TA Eemland/TA Den Haag.
 • Levensscript. TA Eemland/TA Den Haag.
 • Omgaan met Ethische dilemma’s. TA Eemland/TA Den Haag.
 •  Integral eye movement therapy (IEMT). Anne ten Brinke.
 • Persoonlijkheidsaanpassingen. TA Eemland/TA Den Haag
 • Growing up again. TA Eemland/TA Den Haag
 • Intimiteit. TA Eemland/TA Den Haag
 • Coachen van doeners. TA Eemland/TA Den Haag
 • Rouw & Verlies. TA Eemland/TA Den Haag
 • Personality Adaptations. Ganna Golovan, TA Eemland.
 • Geweldloos communiceren, Basis-, verdiepings- en vervolgcursus. Sofie Bakker, In verbinding
 • Masterclasses Certified Transactional Analist (CTA). Instituut Van der Heijden.
  Thema’s o.m.: (vroegkinderlijk) trauma, script, dramadriehoek, racketgevoelens, schaamte en schuld, opstellingen, seksualiteit, miskenning, werken met overtuigingen, reparenting, dissociatie, symbiose, groepsprocessen, coachtechnieken.
 • Basisopleiding coaching Transactionele Analyse (BTA). Instituut van der Heijden.
 • Kennismakingscursus Tantra. Ervaar Tantra.
 • Resultaatgericht beïnvloeden in gespreksvoering, Zenith.
 • Constructief vergaderen. Schouten & Nelissen.
 • Traject Innovatie in de praktijk. Seba cultuurmanagement.
 • Basiskwalificatie Onderwijs. IVLOS
 • Theater-, Film- en Televisiewetenschappen. Universiteit Utrecht.

Ik sta ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse en beschik over mijn basiskwalificatie TA. (NVTA)
Ik sta eveneens ingeschreven bij de International IEMT Association als Advanced Iemt Practitioner (IEMT association)

Ik volg maandelijks masterclasses, trainingen en heb intervisie en supervisie met collega's. Ik heb momenteel circa 700 uur opleiding en 1000 uur cliëntervaring (nov 2020). Voor al mijn opleidingen, m.u.v. VAB, heb ik certificaten/diploma’s.