Spring naar inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring Marjan Willemsen Coaching en Counseling

- mei 2018

Ik ga zorgvuldig met jouw gegevens om, hier vind je de afspraken die ik hierover met jou maak.

Je persoonsgegevens
Marjan Willemsen Coaching en Counseling verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website hebt verstrekt. Marjan Willemsen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Jouw voor- en achternaam
 • Jouw telefoonnummer
 • Je adresgegevens
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw IP-adres

Zonder naam, adres, telefoonnummer en mailadres kan ik geen coachingsovereenkomst met je aangaan.

Je persoonsgegevens gebruik ik

 • Om telefonisch of schriftelijk contact met je op te kunnen nemen.
 • Om een overeenkomst van opdracht tussen jou en mij uit te voeren.
 • Voor facturatie.
 • Voor het toezenden van mijn nieuwsbrieven (‘De Liefdesbrief’).
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren.
 • Het verstrekken van informatie of aanbiedingen

Hoe lang Marjan Willemsen je gegevens bewaart
Marjan Willemsen bewaart jouw persoonsgegevens zolang dat nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Jouw gegevens worden maximaal een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.
 • Standaard persoonsgegevens volgens de wettelijke Fiscale Bewaartermijn van 7 jaar.
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie zo lang je ingeschreven bent.
 • Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten zoals opnames en aantekeningen worden 10 jaar bewaard.

Delen met anderen
Marjan Willemsen verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je websitebezoek
Op de websites van Marjan Willemsen (marjanwillemsen.nl en overlevenenliefde.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Marjan Willemsen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn). Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@marjanwillemsen.nl. Ik zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen
Marjan Willemsen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Marjan Willemsen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Marjan Willemsen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Marjan Willemsen op via info@marjanwillemsen.nl. Werkt dat niet dan heb je het recht om naar de autoriteit persoonsgegevens stappen.

Is dat niet naar tevredenheid dan heb je het recht om naar de autoriteit persoonsgegevens stappen.

Marjan Willemsen is als volgt te bereiken:

Telefoon: 06 – 46196182
E-mail: info@marjanwillemsen.nl
Adres: Van der Steenstraat 15 3552XT Utrecht
KvK: 65549120